All for Joomla All for Webmasters
user1
January 28, 2019

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြဲလြဲေသာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အစီရင္ခံစာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာကြဲလြဲေသာ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ၂၁- ၁- ၂၀၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ( ၁၁ ) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႕တြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲသည့္ အပုိုဒ္ကို ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း […]
January 28, 2019

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း

အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (ေၾကးမံု ၊ ၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၅) ေလ့လာလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ကို ႏုိပ္၍ Download ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ News of Dispute Sattlement Law Bill from Mirror Please check the […]
January 28, 2019

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားအစုအဖြဲ႕မ်ား – CTUM , MICS – TUsF ႏွင့္ AFFM – IUF တို႔၏ အဆိုျပဳခ်ုက္မ်ားႏွင့္ က်ဴိးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားအစုအဖြဲ႕မ်ား – CTUM , MICS – TUsF ႏွင့္ AFFM – IUF တို႔၏ အဆိုျပဳခ်ုက္မ်ားႏွင့္ က်ဴိးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား (2017 Dec 10)ကို ေလ့လာလိုပါက […]
January 27, 2019

၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေ၀းတြင္ CTUM ႏွင့္ MICS တုိ႔မွ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား တင္ျပျခင္း

12 ၾကိမ္ေျမာက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေ၀း (၂၅-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၉) မွာ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ CTUM ႏွင့္ MICS တုိ႔မွ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမာ်းအတြက္ အခက္အခဲမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစညး္ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေရးဆဲြေနသည့္ […]