All for Joomla All for Webmasters
1951 Leave-and-Holiday Law Training
Trade Union Management Training
August 7, 2017
OSH Training in Bago
August 7, 2017

1951 Leave-and-Holiday Law Training

၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္ ဥပေဒသင္တန္း
1951 Leave-and-Holiday Law Training

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(LO/FTF) နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(CTUM)တို႔ပူးေပါင္း၍အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ TOTဆရာျဖစ္သင္တန္းTTM1 ႏွင့္ TTM2 (Training of Trainer Module) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာယူနစ္အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ အေျခခံသမဂၢ ဥကၠဌ မကလ်ာထြန္း မွ ဦးေဆာင္၍ သင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတိုင္းတြင္ရွိသည့္ EC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒကို သိရွိနားလည္ျပီးမိမိ၏လုပ္ငန္းခြင္ရွိေသာ လိုင္းအလိုက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းျပႏိုင္ျပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ်ညွိႏႈိင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
သင္တန္းသူသင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *