All for Joomla All for Webmasters
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိူးသမီးများနေ့ကို ကြိုဆိုပါ၏ “ILO ပြဌာန်းချက် အမှတ် (၁၉၀)” လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုဖို့ အားလုံးဝိုင်း၀န်း ရပ်တည်စို့… March 8, Welcome International Women’s Day! “STAND TOGETHER – RATIFY ILO C.190”
MNEs TOT Training
March 6, 2020
Corona Virus နှင့်ပါတ်သက်၍ အလုပ်သမားအစုအဖွဲ့အားလုံး၏ အရေးပေါ်တောင်းဆိုခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၂၀၂ဝခုနှစ်၊ မတ်လ၊ (၈)ရက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် Sky Hotel)
March 8, 2020

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိူးသမီးများနေ့ကို ကြိုဆိုပါ၏ “ILO ပြဌာန်းချက် အမှတ် (၁၉၀)” လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုဖို့ အားလုံးဝိုင်း၀န်း ရပ်တည်စို့… March 8, Welcome International Women’s Day! “STAND TOGETHER – RATIFY ILO C.190”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *